Novium sin logo

Vi er en totalentreprenør og mesterbedrift stiftet i 2018, men er ledet og eiet av en erfaren byggmester som har gjennomført oppføring av over 80 boliger, eneboliger, tomannsboliger og flerboliger. Vi strekkes oss langt for å sikre fornøyde kunder, og jobber både med å sikre prosjekt fremdrift og god informasjon underveis.

Som utførende totalentreprenør og eiendomsutvikler innenfor en rekke områder, vil vi alltid være avhengig av dyktige ansatte og gode underleverandører for å levere et godt sluttprodukt. Alle våre medarbeidere på byggeplassen skal ha svært høy faglig kompetanse og gode serviceegenskaper. Videre er vi også opptatt av å skape en trygg og god arbeidsplass, med fokus på HMS og bærekraftige løsninger.

Erfarne samarbeidspartnere

Gode relasjoner mellom ansatte, underentreprenører, arkitekt og byggherre mener vi er avgjørende for å gjennomføre gode prosjekter. Vi har derfor som strategi å benytte faste samarbeidspartnere slik at alle prosessene er gjennomført tidligere. Erfaring reduserer risikoen for feil og sikrer oss også prioritet hos de ulike samarbeidspartnere.

Prosjektstyring

Det er en sterk prosjektstyring i selskapet, med stor involvering av eiere og daglig leder. Vi er i tillegg Lean sertifisert, og har dermed fokus på tydelig målstyring, effektiv ressursutnyttelse og kontinuerlige forbedringer. Ved å kun ha 3-4 prosjekter gående til enhver tid, sikrer vi tilgjengelighet både på byggeplass og ut mot kunde. Alle prosjekter gjennomføres ved en tradisjonell prosjektorganisering: med en overordnet styringsgruppe bestående av kunden/byggherren og prosjekteier i Novium Entreprenør. I tillegg etableres det en operativ prosjektgruppe med tett oppfølgning og med ansvaret for koordineringen av den faktiske gjennomføringen av byggeprosessen. Prosjekteier gjennomfører også kontinuerlig tilsyn med prosjektet for å tidlig avdekke og korrigere eventuelle avvik.

Fremdriften i prosjektet sikres ved hjelp av progresjons- og kvalitetssikringsverktøy fra Holte.

Ipad med tegninger

Vi søker prosjekter

Har du en eiendom eller tomt du vurderer å selge eller utvikle sammen med en partner, ta kontakt med oss på telefon 23 89 87 84 eller fyll ut skjema, så kontakter vi deg.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.